ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ AKCÍ A TISK MATERIÁLŮ


 V rámci této oblasti se společnost WYDA s.r.o. zaměřuje na následující skupiny služeb:

a) Organizační zajištění kurzů
Součástí této služby je sada následujících činností, z kterých si vybere instituce, která organizaci kurzu požaduje:

  1. příprava místnosti na výuku,
  1. vybavení místnosti technikou,
  1. učební materiály
  1. třídní kniha nebo prezenční listina
  2. další materiály pro účastníky

Poznámka
Všechny podklady pro účastníky musí objednavatel dodat v elektronické podobě nebo musí odsouhlasit formuláře, které společnost WYDA s.r.o. zpracuje do tiskové podoby.

b) Tisk materiálů v malých nákladech
Tato služba má dvě dílčí části:

  1. Zpracování podkladů pro tisk.
  1. Tisk a kompletace materiálů

Poznámka
Tato služba je vhodná pro zpracování sady materiálů pro menší skupinu osob, např. pro účastníky konference s účastí několika desítek osob.